№ 211-МИ / 14.05.2019

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с.Дрангово на основание чл.42, ал.1, т.13 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/

№ 210-МИ / 21.12.2018

ОТНОСНО : Обезсилване на Удостоверение № 15/05.12.2018 г. за избран общински съветник Стефан Тодоров Иванов поради не полагане на клетва на извънредно заседание на Общински съвет гр.Брезово на 20.12.2017г. и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРЕЗОВО” по реда на чл.30, ал.7 от ЗМСМА.

№ 209-МИ / 05.12.2018

ОТНОСНО : ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Теодора Димитрова Чучулигова, избрана за общински съветник от квотата на местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРЕЗОВО”, поради назначаването й за заместник кмет на община Брезово.

№ 208-МИ / 02.11.2018

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване на пълномощията на Стоян Генчев Минчев, избран за общински съветник от квотата на местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРЕЗОВО”, поради избирането му за временно изпълняващ длъжността кмет на община Брезово.

№ 207-МИ / 25.10.2018

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Община Брезово инж. Радньо Нанев Манолов на основание чл.42, ал.1, т.1 и т.4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/

№ 206-МИ / 01.08.2018

ОТНОСНО : Вземане на становище по насрочено дело №2278/2018 год. в Административен съд Пловдив, относно оспорване на решение №205 от 13.07.2018 год. на ОИК Брезово и определяне на членове на ОИК Брезово, които да я представляват пред съда.

№ 205 / 13.07.2018

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Община Брезово инж. Радньо Нанев Манолов

№ 204-МИ/НР / 05.11.2015

ОТНОСНО : Определяне на членове на Общинска избирателна комисия, които да предадат върнатите след извършена проверка, избирателните списъци от произведените избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 год. и втори тур на 01 ноември 2015 год. и националния референдум , декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите, както и всички останали книжа и материали на ОИК свързани с произведените избори.

№ 203-МИ / 02.11.2015

ОТНОСНО : Определяне на членове на Общинска избирателна комисия, които да предадат избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите на ТЗ НГД ГРАО – гр. Пловдив.

№ 202-МИ / 02.11.2015

ОТНОСНО : обявяване на избран кмет на община Брезово

№ 201-МИ / 02.11.2015

ОТНОСНО : обявяване на избран кмет на кметство с.Върбен

№ 200-МИ / 02.11.2015

ОТНОСНО : обявяване на избран кмет на кметство с.Стрелци

№ 199-МИ / 02.11.2015

ОТНОСНО : обявяване на избран кмет на кметство с.Чоба

№ 198-МИ / 02.11.2015

ОТНОСНО : обявяване на избран кмет на кметство с.Борец

№ 197-МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : Обявяване края на изборния ден.

№ 196 - МИ / 31.10.2015

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници на кандидатските листи на Местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРЕЗОВО” в изборите за кметове на втори тур на 01 ноември 2015 г. в община Брезово

№ 195-МИ / 27.10.2015

ОТНОСНО : Определяне на членове на Общинска избирателна комисия, които да получат отпечатаните хартиени бюлетини за изборите за кмет на община Брезово и кметове на кметства, насрочени на 01 ноември 2015 год.

№ 194-МИ / 27.10.2015

ОТНОСНО : Определяне на членове на Общинска избирателна комисия, които да предадат избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите на ТЗ НГД ГРАО – гр. Пловдив.

№ 193-МИ / 27.10.2015

ОТНОСНО : насрочване на втори тур за избори за кмет на община и кметове на кметства

№ 192 / 26.10.2015

ОТНОСНО : Утвърждаване образците на бюлетините при произвеждане на ІІ-ри тур на изборите за кмет на община и кметове на кметства на 01 ноември 2015 год.

Календар

Решения

  • № 211-МИ / 14.05.2019

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с.Дрангово на основание чл.42, ал.1, т.13 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/

  • № 210-МИ / 21.12.2018

    относно: Обезсилване на Удостоверение № 15/05.12.2018 г. за избран общински съветник Стефан Тодоров Иванов поради не полагане на клетва на извънредно заседание на Общински съвет гр.Брезово на 20.12.2017г. и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРЕЗОВО” по реда на чл.30, ал.7 от ЗМСМА.

  • № 209-МИ / 05.12.2018

    относно: ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Теодора Димитрова Чучулигова, избрана за общински съветник от квотата на местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРЕЗОВО”, поради назначаването й за заместник кмет на община Брезово.

всички решения