Общинска избирателна комисия Брезово


РЕШЕНИЕ
№ 210-МИ
Брезово, 21.12.2018

ОТНОСНО: Обезсилване на Удостоверение № 15/05.12.2018 г. за избран общински съветник Стефан Тодоров Иванов поради не полагане на клетва на извънредно заседание на Общински съвет гр.Брезово на 20.12.2017г. и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРЕЗОВО” по реда на чл.30, ал.7 от ЗМСМА.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 

РЕШЕНИЕ

№210-МИ

Гр.Брезово, 21.12.2018 г.

 

 

 

ОТНОСНО: Обезсилване на Удостоверение № 15/05.12.2018 г. за избран общински съветник  Стефан Тодоров Иванов поради не полагане на клетва на извънредно заседание на Общински съвет гр.Брезово на 20.12.2017г. и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРЕЗОВО” по реда на чл.30, ал.7 от ЗМСМА.

 От писмо с изх. № 269/20.12.2018 г.  на председателя на Общински съвет Брезово, от което става видно, чe избраният с Решение на ОИК Брезово №209-МИ от 05.12.2018г. за общински съветник Стефан Тодоров Иванов не се е явил на първото по ред заседание на Общински съвет след избирането му и не е положил клетва. С  горе цитираното писмо са приложени: покана-призоваване с Изх.№266/06.12.2018, покана с Изх.№264/06.12.2018г., копие от плик с известие за доставяне от 06.12.2018г. с отразено, че пратката е върната на 13.12.2018г. с отбелязване, че лицето е в чужбина, писмо от РУП Раковски към ОД на МВР Пловдив и писмо с Изх.№263/06.12.2018г., докладна записка с Рег. №6233/11.12.2018г., установяващи обстоятелствата, че до общинския съветник са отправени покани и същият не живее на посоченият адрес – по данни на баща му живее и работи  в Англия  и същият не се е явил на заседанието на ОбС, и не е положил клетва.

        С оглед на горното Общинска избирателна комисия Брезово констатира следното:

           Общинска избирателна комисия Брезово с решение № 191/26.10.2015 год. е обявила избраните общински съветници, сред които и Стефан Тодоров Иванов. С Решение №209-МИ/05.12.2018 г. на ОИК Брезово е издадено удостоверение № 15/05.12.2018 г. за общински съветник. На сесия на Общински съвет Брезово на 20.12.2018г. същият не се е явил и не е положил клетва,   поради което на основание I. 5 от Решение № 2901-МИ от 05.11.2015г. на ЦИК и чл.30, ал.4, т.12 от ЗМСМА, ОИК-Брезово следва да се произнесе с решение, с което обезсилва издадено удостоверение №15/05.12.2018г. и обявява за избран следващият в съответната листа общински съветник от квотата на Местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРЕЗОВО”.

Според извършеното изчисление за определяне резултатите от гласуването за общински съветници в община Брезово на „Информационно обслужване”АД, следващият в листата на кандидатите, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преферинцеално гласуване е Рангел Христев Рангелов.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.1 от Изборен кодекс /ИК/, чл. 85, ал. 4 от Изборен кодекс /ИК/, и решение №3054-МИ от 01.02.2016 г. на Централна избирателна комисия /ЦИК/, изменено с решение №4081-МИ от 13.12.2016 г. на Централна избирателна комисия /ЦИК/ и на основание чл.453 от Изборен кодекс /ИК/ и решение №78-МИ от 22.09.2015 г. на ОИК-Брезово, и  I. 5 от Решение № 2901-МИ от 05.11.2015г. на ЦИК и чл.30, ал.4, т.12 от ЗМСМА,  Общинската избирателна комисия-Брезово  

 

 

 

 

 

Р  Е  Ш  И :

 1. ОБЕЗСИЛВА издаденото на Стефан Тодоров Иванов, ЕГН ********** Удостоверение за избран общински съветник №15/05.12.2018 г.
 2. На основание чл. 87, ал.1 от Изборен кодекс /ИК/, чл. 85, ал. 4 от Изборен кодекс /ИК/, чл.453 от Изборен кодекс /ИК/ и решение №78-МИ от 22.09.2015 г. на ОИК-Брезово ОБЯВЯВА за избран Рангел Христев Рангелов, ЕГН ********** и му издава удостоверение № 16/21.12.2018 г.

Настоящото решение да се изпрати на Общински съвет гр.Брезово за предприемане на действия по компетентност.

 

Настоящото решение да се изпрати на Общински съвет гр.Брезово за предприемане на действия по компетентност.

 

В резултат на проведеното гласуване от присъствалите на заседанието 7 /седем/ членове на ОИК-Брезово

7 /седем/ гласа  „ЗА”

 

членове на ОИК

Гласуване

Андриана Христова Генчева

ЗА

Деница Димитрова Чучулигова

ЗА

Диана Нанева Георгиева

ЗА

Дора Георгиева Шаллиева-Рупска

ЗА

Иванка Йорданова Колева

ЗА

Нина Генчева Шопова

ЗА

Петя Танева Иванова

ЗА

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Нина Шопова

СЕКРЕТАР:
Иванка Колева

 

 

 

 

 

Председател: Нина Генчева Шопова

Секретар: Иванка Йорданова Колева

* Публикувано на 21.12.2018 в 15:56 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 210-МИ / 21.12.2018

  относно: Обезсилване на Удостоверение № 15/05.12.2018 г. за избран общински съветник Стефан Тодоров Иванов поради не полагане на клетва на извънредно заседание на Общински съвет гр.Брезово на 20.12.2017г. и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРЕЗОВО” по реда на чл.30, ал.7 от ЗМСМА.

 • № 209-МИ / 05.12.2018

  относно: ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Теодора Димитрова Чучулигова, избрана за общински съветник от квотата на местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРЕЗОВО”, поради назначаването й за заместник кмет на община Брезово.

 • № 208-МИ / 02.11.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Стоян Генчев Минчев, избран за общински съветник от квотата на местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРЕЗОВО”, поради избирането му за временно изпълняващ длъжността кмет на община Брезово.

всички решения