13.05.2019

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Брезово свиква заседание на 14.05.2019 год. / вторник/ от 15,30 часа. Дневният ред на заседанието е публикуван на официалната интернет страница на комисията- https://fik1607.cik.bg

21.12.2018

Съобщение

На 21 декември 2018 год. /петк/ от 14,00 часа ще се проведе заседание на Общинската избирателна комисия.

04.12.2018

Съобщение

На 05.12.2018 год. /сряда/ от 17,00 часа ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Брезово. Дневният ред на заседанието е публикуван на официалната интернет страница на комисията - https://oik1607.cik.bg.

01.11.2018

Съобщение

На 02.11.2018 год. /петък/ от 17,00 часа ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Брезово. Дневният ред на заседанието е публикуван на официалната интернет страница на комисията - https://oik1607.cik.bg.

22.10.2018

Съобщение

На 25.10.2018 год. /четвъртък/ от 17,00 часа ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Брезово. Дневният ред на заседанието е публикуван на официалната интернет страница на комисията - https://oik1607.cik.bg.

30.07.2018

Съобщение

На 01.08.2018 год. /сряда/ от 15,00 часа ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия-Брезово.

10.07.2018

Съобщение

Заседанието на ОИК Брезово насрочено за 13 юли 2018 год. ще се състои от 17,00 часа.

10.07.2018

Съобщение

ДНЕВЕН РЕД

На заседание на ОИК Брезово на 13.07.2018 г.-17,00 часа:

 

 

 

1.Запознаване и обсъждане на писмо изх. № Р № 438/2018г. от  04.07.2018 г. и придружаващи документи (Присъда №314 постановена на 13.12.2017 г. по НОХД № 3063/2017г. по описа на РС-Пловдив, ХVІІІ н.с., потвърдена с Решение № 150 от 29.05.2018 г. по ВНОХД № 496/2018г. на ОС-Пловдив, влязла в законна сила на 29.05.2018г.) на Районна прокуратура гр.Пловдив, установяващи настъпили обстоятелства по чл. 42, ал.1, т.4 от ЗМСМА.

2. Гласуване на Решение за предсрочно прекратяване на правомощията на кмета на Община Брезово на основание чл.42, ал.1, т.4 вр. с чл.42, ал.4 от ЗМСМА и обезсилване на удостоверение  на ОИК – Брезово за избор на кмет на община №27/02.11.2015 год.

17.04.2018

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БРЕЗОВО НА 20.04.2018  Г. Е НАСРОЧЕНО ЗА 16,30 ЧАСА.

04.11.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Брезово

УВЕДОМЯВА

гражданите и гостите  на община Брезово, че в изпълнение на заповед №РД-20-119/04.11.2015 год. на Областен управител на област Пловдив,  на 05 ноември 2015 год. от 16,00 часа в заседателната зала на общински съвет в сградата на Община Брезово ще се проведе първото заседание на новоизбрания Общински съвет на община Брезово.

На заседанието могат да присъстват всички жители и гости на община Брезово.

04.11.2015

Съобщение

На 05 ноември 2015 год. от 17,00 часа ще се проведе заседание на Общинската избирателна комисия.

31.10.2015

Съобщение

На 31.10.2015г. от 14:00ч. ще се проведе заседание на ОИК - Брезово

29.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия публикува график за предаване на изборните книжа и материали за произвеждане на втори тур  на изборите за кмет на община и кметове на кметства с.Борец, с.Върбен, с.Чоба и с.Стрелци на  01 ноември 2015 год. на секционните избирателни комисии

СЕКЦИИ

Час на предаване на материалите

   

Зелениково, Бабек, Свежен

16,30

   

Борец, Стрелци, Пъдарско, Сърнегор

16,50

   

Чехларе, Розовец

17,10

   

Дрангово, Златосел, Отец Кирилово, Върбен

17,30

   

Чоба 4,5, Тюркмен

18,00

   

Брезово 1, 2 и 3 и ПСИК

18,15

27.10.2015

Съобщение

 На 27.10.2015г. от 11:00ч. ще се проведе заседание на ОИК Брезово

26.10.2015

Съобщение

Във връзка с указание на Централна избирателна комисия  и с оглед разясняване правилата на гражданите относно гласуването с бюлетини по видове избори на територията на Община Брезово, Общинска избирателна комисия Брезово публикува сканирано копие на одобрените предпечатни образци на  бюлетините за гласуване в отделните видове избори - втори тур на 01 ноември 2015 год.

бюлетина за кмет на община

бюлетина за кмет на кметство с.Чоба

бюлетина за кмет на кметство с.Стрелци

бюлетина за кмет на с.Върбен

бюлетина за кмет на кметство с.Борец

24.10.2015

Съобщение

Заседание на ОИК - Брезово ще се проведе на 24.10.2015г. от 14:00часа при обявен дневен ред

22.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия публикува график за предаване на изборните книжа и материали за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, и националния референдум на 25 октомври 2015 год. на секционните избирателни комисии

СЕКЦИИ

Час на предаване на материалите

   

Зелениково, Бабек, Свежен

17,00

   

Борец, Стрелци, Пъдарско, Сърнегор

17,30

   

Чехларе, Розовец

18,00

   

Дрангово, Златосел, Отец Кирилово, Върбен

18,15

   

Чоба 4,5, Тюркмен

18,30

   

Брезово 1, 2 и 3 и ПСИК

18,45

 

21.10.2015

Съобщение

На 22 октомври 2015 год. /четвъртък/ от 16,00 часа ще проведе заседание на Общинската избирателна комисия.

20.10.2015

Съобщение

Във връзка с указание на Централна избирателна комисия  и с оглед разясняване правилата на гражданите относно гласуването с бюлетини по видове избори на територията на Община Брезово, Общинска избирателна комисия Брезово публикува сканирано копие на одобрените предпечатни образци на  бюлетините за гласуване в отделните видове избори на 25 октомври 2015 год.

бюлетина за кмет на община

бюлетина за общински съветници

бюлетина за кмет на кметство Борец

бюлетина за кмет на кметство Върбен

бюлетина за кмет на кметство Дрангово

бюлетина за кмет на кметство Зелениково

бюлетина за кмет на кметство Златосел

бюлетина за кмет на кметство Отец Кирилово

бюлетина за кмет на кметство Пъдарско

бюлетина за кмет на кметство Розовец

бюлетина за кмет на кметство Свежен

бюлетина за кмет на кметство Стрелци

бюлетина за кмет на кметство Сърнегор

бюлетина за кмет на кметство Тюркмен

бюлетина за кмет на кметство Чоба

 

20.10.2015

Съобщение

На 21 октомври 2015 год. /сряда/ от 11,00 часа ще се проведе заседание на ОИК Брезово.

Календар

Решения

  • № 211-МИ / 14.05.2019

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с.Дрангово на основание чл.42, ал.1, т.13 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/

  • № 210-МИ / 21.12.2018

    относно: Обезсилване на Удостоверение № 15/05.12.2018 г. за избран общински съветник Стефан Тодоров Иванов поради не полагане на клетва на извънредно заседание на Общински съвет гр.Брезово на 20.12.2017г. и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРЕЗОВО” по реда на чл.30, ал.7 от ЗМСМА.

  • № 209-МИ / 05.12.2018

    относно: ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Теодора Димитрова Чучулигова, избрана за общински съветник от квотата на местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРЕЗОВО”, поради назначаването й за заместник кмет на община Брезово.

всички решения