Общинска избирателна комисия Брезово


РЕШЕНИЕ
№ 207-МИ
Брезово, 25.10.2018

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Община Брезово инж. Радньо Нанев Манолов на основание чл.42, ал.1, т.1 и т.4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/

В общинска избирателна комисия е постъпило писмо с изх. № 243/ 18.10.2018 г. и придружаващ документ (Оставка от инж. Радньо Нанев Манолов-кмет на Община Брезово с вх. №585/15.10.2018г.) на председателя на Общински съвет гр.Брезово.

Освен това са налице и основанията по чл.42, ал.1, т.4 от ЗМСМА, предвид постъло писмо с вх. №96/09.07.2018 год. на Районна прокуратура-Пловдив и приложена към него присъда, във връзка с което има постановено решение на ОИК-Брезово №205/13.07.2018 год., обжалвано пред Административен съд-Пловдив- дело №2278/2018 год., по което е постановено решение № 1849/16.08.2018 г. –невлязло в сила.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 34 от Изборен кодекс, във връзка с чл.42, ал.1, т.1 и т.4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.42, ал.4 от ЗМСМА  и писмо вх. №105/22.10.2018 год. на председателя на общински съвет Брезово,  Общинската избирателна комисия  

 

Р  Е  Ш  И :

 

            1.ОБЯВЯВА прекратяване на пълномощията на инж. Радньо Нанев Манолов-кмет на Община Брезово, обл. Пловдив-обявен за избран с Решение № 202 от 02.11.2015 г. на ОИК-Брезово.

            2.АНУЛИРА издаденото на инж. Радньо Нанев Манолов Удостоверение № 27 от 02.11.2015 г.

 

В резултат на проведеното гласуване от присъствалите на заседанието 10 /десет/ членове на ОИК-Брезово

10 /десет/ гласа  „ЗА”

 

членове на ОИК

Гласуване

Андриана Христова Генчева

ЗА

Василка Атанасова Гънчевска

ЗА

Деница Димитрова Чучулигова

ЗА

Диана Нанева Георгиева

ЗА

Дора Георгиева Шаллиева-Рупска

ЗА

Иванка Йорданова Колева

ЗА

Никола Атанасов Коцелов

ЗА

Нина Генчева Шопова

ЗА

Петя Танева Иванова

ЗА

Румен Иванов Иванов

ЗА

 

Настоящото решение да се изпрати на ЦИК, Общински съвет гр.Брезово и ВАС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Нина Шопова

СЕКРЕТАР:
Иванка Колева

 

 

Председател: Нина Генчева Шопова

Секретар: Иванка Йорданова Колева

* Публикувано на 25.10.2018 в 18:15 часа

Календар

Решения

  • № 211-МИ / 14.05.2019

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с.Дрангово на основание чл.42, ал.1, т.13 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/

  • № 210-МИ / 21.12.2018

    относно: Обезсилване на Удостоверение № 15/05.12.2018 г. за избран общински съветник Стефан Тодоров Иванов поради не полагане на клетва на извънредно заседание на Общински съвет гр.Брезово на 20.12.2017г. и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРЕЗОВО” по реда на чл.30, ал.7 от ЗМСМА.

  • № 209-МИ / 05.12.2018

    относно: ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Теодора Димитрова Чучулигова, избрана за общински съветник от квотата на местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРЕЗОВО”, поради назначаването й за заместник кмет на община Брезово.

всички решения