Общинска избирателна комисия Брезово


РЕШЕНИЕ
№ 206-МИ
Брезово, 01.08.2018

ОТНОСНО: Вземане на становище по насрочено дело №2278/2018 год. в Административен съд Пловдив, относно оспорване на решение №205 от 13.07.2018 год. на ОИК Брезово и определяне на членове на ОИК Брезово, които да я представляват пред съда.

В Общинска избирателна комисия Брезово е постъпило Разпорежданена Административен съд Пловдив  №4808 от 20.07.2018 год., с което ни задължават в 3-дневен срок от съобщаването, да се представи в Административен съд Пловдив пълната административна преписка по издаването на решение №205/13.07.2018 год. на ОИК Брезово.

На 30.07.2018 год. по факса в ОИК Брезово е постъпила призовка, с която Административен съд Пловдив, Административно отделение – ХХVІІІ състав ни известява, че за 02.08.2018 год. от 10,00 часа  е насрочено открито съдебно заседание по административно дело №2278/2018 год. Делото е образувано по жалба на Нели Маринова Минчева-Представител на ПП Герб-гр.Брезово против решение №205/13.07.2018 год.  на ОИК Брезово. В призовката ОИК Брезово е конституирана като ответник.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1, чл.459 и следващи от Изборен кодекс и решение №2901-МИ от 05.11.2015 год. на Централна избирателна комисия,  Общинската избирателна комисия  Брезово

Р  Е  Ш  И :

  1. Приема становище по адм. дело №2278/2018 год., Административно отделение, ХХVІІІ състав , в следния смисъл: Общинска избирателна комисия Брезово е колективен орган и при гласуването на процесното решение №205 от 13.07.2018 год. ,членовете на комисията са гласували по различен начин, поради което комисията не може да формира единно становище по жалбата на ПП Герб-гр.Брезово. В този смисъл комисията възлага на представляващите я пред съда нейни членове да не изразят категорично становище, а да предоставят  на съда решаването на казуса.

            2.Овластява адв.Андриана Христова Генчева-член на ОИК Брезово и адв.Никола Атанасов Коцелов-член на ОИК Брезово , заедно да представляват ОИК Брезово по адм. дело №2278/2018 год., Административно отделение, ХХVІІІ състав на Административен съд Пловдив.

            Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Петя Иванова

СЕКРЕТАР:
Иванка Колева

Зам. председател: Петя Танева Иванова

Секретар: Иванка Йорданова Колева

* Публикувано на 01.08.2018 в 16:33 часа

Календар

Решения

  • № 211-МИ / 14.05.2019

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с.Дрангово на основание чл.42, ал.1, т.13 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/

  • № 210-МИ / 21.12.2018

    относно: Обезсилване на Удостоверение № 15/05.12.2018 г. за избран общински съветник Стефан Тодоров Иванов поради не полагане на клетва на извънредно заседание на Общински съвет гр.Брезово на 20.12.2017г. и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРЕЗОВО” по реда на чл.30, ал.7 от ЗМСМА.

  • № 209-МИ / 05.12.2018

    относно: ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Теодора Димитрова Чучулигова, избрана за общински съветник от квотата на местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРЕЗОВО”, поради назначаването й за заместник кмет на община Брезово.

всички решения