Общинска избирателна комисия Брезово


РЕШЕНИЕ
№ 195-МИ
Брезово, 27.10.2015

ОТНОСНО: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия, които да получат отпечатаните хартиени бюлетини за изборите за кмет на община Брезово и кметове на кметства, насрочени на 01 ноември 2015 год.

РЕШЕНИЕ № 195-МИ Брезово, 27.10.2015г.

 

ОТНОСНО: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия, които да получат отпечатаните хартиени бюлетини за изборите за кмет на община Брезово и кметове на кметства, насрочени на 01 ноември 2015 год.

 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия гр.Брезово

Р Е Ш И:

 

Упълномощава ПЕТЯ ТАНЕВА ИВАНОВА – зам. Председател на ОИК Брезово и ВАСИЛКА АТАНАСОВА ГЪНЧЕВСКА член на ОИК Брезово, които да получат отпечатаните хартиени бюлетини.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

 

 

Председател: Нина Генчева Шопова

Секретар: Иванка Йорданова Колева

* Публикувано на 02.11.2015 в 10:01 часа

Календар

Решения

  • № 211-МИ / 14.05.2019

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с.Дрангово на основание чл.42, ал.1, т.13 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/

  • № 210-МИ / 21.12.2018

    относно: Обезсилване на Удостоверение № 15/05.12.2018 г. за избран общински съветник Стефан Тодоров Иванов поради не полагане на клетва на извънредно заседание на Общински съвет гр.Брезово на 20.12.2017г. и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРЕЗОВО” по реда на чл.30, ал.7 от ЗМСМА.

  • № 209-МИ / 05.12.2018

    относно: ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Теодора Димитрова Чучулигова, избрана за общински съветник от квотата на местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРЕЗОВО”, поради назначаването й за заместник кмет на община Брезово.

всички решения