Общинска избирателна комисия Брезово


РЕШЕНИЕ
№ 192
Брезово, 26.10.2015

ОТНОСНО: Утвърждаване образците на бюлетините при произвеждане на ІІ-ри тур на изборите за кмет на община и кметове на кметства на 01 ноември 2015 год.

РЕШЕНИЕ № 192-МИ Брезово, 26.10.2015г.

ОТНОСНО: Утвърждаване образците на бюлетините при произвеждане на ІІ-ри тур на изборите за кмет на община и кметове на кметства на 01 ноември 2015 год.

 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс във връзка с т.22 от решение №2363-МИ от 26.09.2015 год. и решение №2260-МИ от 18.09.2015 год. на  Централна избирателна комисия, Общинската избирателна комисия гр.Брезово

Р Е Ш И:

1.Утвърждава образци на бюлетините  на кмет на община и кметове на кметства при произвеждане на ІІ-ри тур на местни избори, които ще се проведат на 01 ноември 2015 год. , както следва:

Бюлетина за кмет на община Брезово

Бюлетина за кмет на кметство Борец

Бюлетина за кмет на кметство Върбен

Бюлетина за кмет на кметство Стрелци

Бюлетина за кмет на кметство Чоба

Бюлетините по настоящото решение се публикуват на официалния сайт на ОИК.

  1. Упражнява контрол за доставката и съхранението на отпечатаните бюлетини.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл.88 от ИК.

 

Председател: Нина Генчева Шопова

Секретар: Иванка Йорданова Колева

* Публикувано на 26.10.2015 в 15:23 часа

Календар

Решения

  • № 211-МИ / 14.05.2019

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с.Дрангово на основание чл.42, ал.1, т.13 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/

  • № 210-МИ / 21.12.2018

    относно: Обезсилване на Удостоверение № 15/05.12.2018 г. за избран общински съветник Стефан Тодоров Иванов поради не полагане на клетва на извънредно заседание на Общински съвет гр.Брезово на 20.12.2017г. и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРЕЗОВО” по реда на чл.30, ал.7 от ЗМСМА.

  • № 209-МИ / 05.12.2018

    относно: ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Теодора Димитрова Чучулигова, избрана за общински съветник от квотата на местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРЕЗОВО”, поради назначаването й за заместник кмет на община Брезово.

всички решения