Общинска избирателна комисия Брезово


РЕШЕНИЕ
№ 145-МИ
Брезово, 03.01.2024

ОТНОСНО: Сигнал от Костадин Георгиев Стоянов в качеството му на упълномощен представител на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, координатор на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ гр.Пловдив, с посочен адрес: гр.Пловдив, ул.„Никола Алваджиев“ № 5, ет.3, ап.5, с искане за проверка за несъвместимост на заемана длъжност и предсрочно прекратяване на мандат.

РЕШЕНИЕ
№ 145-МИ
Брезово, 03.01.2024

ОТНОСНО: Сигнал от Костадин Георгиев Стоянов в качеството му на упълномощен представител на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, координатор на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ гр.Пловдив,  с посочен адрес: гр.Пловдив, ул.„Никола Алваджиев“ № 5, ет.3, ап.5, с искане за проверка за несъвместимост на заемана длъжност и предсрочно прекратяване на мандат.

В Общинска избирателна комисия Брезово е постъпил сигнал с вх.№ 114-МИ/28.12.2023г. - 14:15ч. по входящия регистър на ОИК - Брезово, подаден от Костадин Георгиев Стоянов - упълномощен представител на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ и координатор на  ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ гр.Пловдив.

В сигнала се твърди, че изпълняващият изборната длъжност кмет на с.Борец Димитър Петров Чучулигов е в несъвместимост за това. Същият е председател на „СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ „Борец“, регистрирано на 11.02.2003г. с ЕИК 115779761. Счита, че сдружението изпълнява търговска дейност, което е в разрез с нормата на чл.41, ал.1 от ЗМСМА, съгласно която „кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските наместници, заместник-кметовете на общини и на райони и секретарите на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им“.

В сигнала се настоява да бъде извършена проверка и при установяване на твърдените обстоятелства ОИК на основание чл.41, ал.1 и чл.42, ал.1, т.9 от ЗМСМА да вземе решение за предсрочно прекратяване мандата на Димитър Петров Чучулигов като кмет на с.Борец.

Към сигнала се прилагат: копие от пълномощно, извадка от Търговския регистър за актуално състояние на сдружението, копие от договори за отдаване под наем на язовири, ведно с приложения към тях – 3 бр.

След проведено разискване и предвид  гореизложеното на основание чл.87, ал.1, т.22 от ИК Общинската избирателна комисия Брезово, ОИК взе следното решение:

РЕШИ:

 1. Да се изиска информация, чрез нарочно писмо до АВ Търговски регистър относно установяване на несъвместимост по см. на чл. 41, ал.1 от ЗМСМА за следното: за периода от 05.11.2023 год. до 06.12.2023 год. лицето Димитър Петров Чучулигов, ЕГН ********** вписан ли е в ТР като лице извършващо търговска дейност по смисъла на Търговския закон, като контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, като търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, ликвидатор или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за посочения период.
 2. С писмо до Димитър Петров Чучулигов да му бъде дадена възможност в седемдневен срок от получаване да изрази становище относно наличие на обстоятелствата по чл. 41, ал.1 от ЗМСМА, както и възможност да представи доказателства.

 

Решението на Общинска избирателна комисия Брезово подлежи на обжалване пред Административен съд Пловдив в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Венета Георгиева Иванова

Секретар: Андриана Христова Генчева

* Публикувано на 03.01.2024 в 15:50 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 147-МИ / 16.02.2024

  относно: Сигнал от Костадин Георгиев Стоянов в качеството му на упълномощен представител на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, координатор на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ гр.Пловдив, с посочен адрес: гр.Пловдив, ул.„Никола Алваджиев“ № 5, ет.3, ап.5, с искане за проверка за несъвместимост на заемана длъжност и предсрочно прекратяване на мандат

 • № 146-:МИ / 24.01.2024

  относно: Проучване по Сигнал от Костадин Георгиев Стоянов в качеството му на упълномощен представител на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, координатор на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ гр.Пловдив, с посочен адрес: гр.Пловдив, ул.„Никола Алваджиев“ № 5, ет.3, ап.5, с искане за проверка за несъвместимост на заемана длъжност и предсрочно прекратяване на мандат.

 • № 145-МИ / 03.01.2024

  относно: Сигнал от Костадин Георгиев Стоянов в качеството му на упълномощен представител на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, координатор на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ гр.Пловдив, с посочен адрес: гр.Пловдив, ул.„Никола Алваджиев“ № 5, ет.3, ап.5, с искане за проверка за несъвместимост на заемана длъжност и предсрочно прекратяване на мандат.

всички решения